≡ MENU

Autentická atmosféra

výtečná kuchyně a dobré pití

Úvodní strana » Restaurace

Restaurace

 Přijměte pozvání do prostor šenku, jenž byl kdysi obýván proslulým pokrokářem nožířem Dobrotou a uctěte zde památku této významné poličské postavy tím, že se oddáte některým z jeho vášní  i neřestí. Dobrému jídlu a hojnému pití.

V jedinečné atmosféře stále dýchající Dobrotovým odkazem je možno věnovati se nejen jídlu a pití, ale též všelikým oslavám ve společnosti  uzavřené. Rovněž i pro milovníky pobývání na čerstvém vzduchu v letních dnech je připraveno příjemné posezení v přilehlé zahrádce.

A pro ty, co zmoženi budou množstvím jídla či nadbytkem pití, nebo nebudou z rozličných důvodů moci opustit obydlí Dobrotovo, jsou ku přespání připraveny pokojíčky.